MyCityWoW
Help

>> การจองทริป

 1. Login เข้าสู่ระบบ (ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ Sign Up ก่อน)
 2. เลือกทริปที่สนใจ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ (ในหน้า trip detail) หากสรุปว่าจะไปทริปนี้แน่นอน คลิก ปุ่มจองทริปนี้ (ใต้ปฏิทิน)

 3. ระบบจะพาไป หน้า trip booking
   3.1 คลิกเลือกวันที่ต้องการ บนปฎิทิน (วันที่จองได้จะเป็นแถบสีเขียว)
   3.2 คลิกจำนวนคน (ในระบบจะมีราคา 2 แบบ คือ แบบคงที่ต่อคน กับแบบแปรผันตามจำนวนคน)
   3.3 คลิกเลือกจุดนัดพบ (กรณีมีมากกว่า 1 จุด)
   3.4 คลิกปุ่ม CONFIRM

 4. ระบบจะพาไป หน้าตอบรับการจองทริป ในหน้านี้จะมีรายละเอียดต่าง ๆ อาจจะ copy ไว้หรือไม่ก็ได้ เพราะสามารถเข้าไปดูภายหลังได้ที่ My Bookings
 5. โอนเงินค่าทริป ไปยัง บัญชี PromptPay ของผู้จัดทริปตามที่ระบุไว้ ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง หากเกินกำหนดระบบจะยกเลิกการจอง

 6. เมื่อโอนเงินแล้ว แม้ระบบ PromptPay จะแจ้งไปยังผู้รับเงิน แต่ทางเราขอรบกวนให้ช่วย เข้ามาแจ้งในเว็บอีกครั้ง โดย Login แล้วคลิกที่เมนู แจ้งการชำระเงิน ระบบจะแจ้งหมายเลขการจองให้เลือก กรุณาแจ้งวัน เวลา ที่ได้โอนเงิน แล้วคลิกปุ่ม Send
 7. หากมีข้อสงสัย สอบถามผู้จัดทริปได้ โดยคลิกที่เมนู My Bookings (Login เข้าระบบก่อน) เราจะมีระบบกล่องข้อความ ส่งถึงผู้จัดทริป

 8. เงื่อนไขการคืนเงิน ผู้จัดทริปแต่ละรายจะระบุเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป ให้ยึดเงื่อนไขที่ผู้จัดทริประบุไว้ และเป็นการคืนเงินจากผู้จัดทริป ทางเว็บไซต์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดในการคืนเงินนี้


>> การสมัครเป็นคนจัดทริป (Host)
 1. คลิกลิ้งค์ มาร่วมเป็นคนจัดทริปชุมชนกัน ซึ่งอยู่ด้านล่างของแต่ละหน้า
 2. ป้อนข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และส่งสำเนาบัตรประชาชนมาทางไฟล์ ตามระบบที่เราวางไว้
 3. เมื่อข้อมูล และเอกสารครบ เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลตามที่แจ้งมา ภายใน 24 ชั่วโมง
 4. หากถูกต้อง เราจะเปิดระบบ และสามารถป้อนข้อมูลทริปได้ทันที
 5. ทริปที่สร้างขึ้น ยังไม่แสดงผลหน้าเว็บทันที จะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากทางเว็บไซต์ก่อน ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

>> เครื่องมือ สร้างและติดตาม โปรแกรมท่องเที่ยว
 log in เข้าสู่ระบบที่หน้า มาร่วมเป็นคนจัดทริปชุมชนกัน แล้วคลิกปุ่ม จะพบแผงควบคุมต่าง ๆ ดังนี้

- หน้า Trip Listing เป็นหน้าสำหรับสร้างชื่อทริป
 1. คลิกปุ่ม New Trip
 2. คลิกตัวเลข ในช่อง id หน้า New Trip ลิ้งค์จะพาไปหน้า Trip Information Editor

- หน้า Trip Information Editor เป็นหน้าสำหรับสร้างรายละเอียดของแต่ละทริป
 1. ป้อนข้อมูล ตามรายละเอียดในช่องที่ระบุไว้ (แนะนำว่า ควรป้อนข้อมูลทีละช่อง แล้วกดปุ่ม Save เป็นช่วง ๆ .. ปุ่ม Save อยู่ใต้แผนที่ลงไปเล็กน้อย)
   1.1 ราคาทริป จะมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบเท่ากันทุกคน กับแบบผันแปรตามจำนวนคน

 2. การโหลดรูป ให้คลิกปุ่ม Choose File จากนั้นจึงคลิกปุ่ม Upload ภาพจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
   2.1 Top Foto จำนวน 1 รูป หากไม่ต้องการรูปเดิม ให้ Upload รูปใหม่ทับได้เลย
   2.2 Album Foto จำนวน 4 - 20 รูป หากไม่ต้องการรูปไหน ให้คลิกเลือก แล้วกดปุ่ม Remove รูปต้องเป็นไฟล์ .JPG ขนาด 640 x 480 พิกเซล (ถ้าใช้มือถือถ่าย ควรตั้งค่าไว้พอดี จะไม่ต้องปรับขนาดเวลาโหลด) แต่ละรูป สามารถบรรยายเรื่องราวของภาพสั้น ในกล่องข้อความ Caption และกดปุ่ม Save Caption เมื่อจบข้อความแต่ละครั้ง

 3. การป้อน แผนการท่องเที่ยว
   3.1 คลิกเลือกวันที่ (คุณสามารถสร้างแผนการท่องเที่ยว ได้สูงสุดถึง 15 วัน)
   3.2 คลิกตั้งเวลาที่ต้องการ จากนั้น ให้คลิกปุ่ม New Item
   3.3 จากนั้น ให้คลิกที่ เวลา หน้าคำว่า details จะปรากฏคำว่า details ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ แล้วกด Save Item
   3.4 ทำวนไป จนครบตามที่ต้องการ
   3.5 หากไม่ต้องการข้อความช่องไหน ให้คลิกที่เวลา เมื่อข้อความปรากฏในกล่องข้อความ ให้คลิก Delete ข้อความนั้นจะถูกลบทิ้งไป
  4. เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จ คลิกที่ปุ่ม Trip List (อยู่ด้านบนสุด) เพื่อย้อนกลับไปหน้า Trip List

- หน้า Event Listing เป็นหน้า นำทริป มาลงเวลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกจอง
 1. เลือก ทริป ที่ต้องการ จากปุ่ม drop down
 2. เลือกวันที่ ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Create Event รายการจะไปแสดงในปฏิทิน และนักท่องเที่ยวสามารถจองได้ตามที่ระบุไว้
 3. หากต้องการยกเลิก Event ไหน ให้คลิกตัวเลขในช่อง id เมื่อรายละเอียดแสดงในกล่องข้อความ ให้กดปุ่ม Cancel Event รายการนั้น

- หน้า Booking Report เป็นหน้าที่แสดงสถานะการจองทริป
 1. ปกติหน้านี้จะว่าง เมื่อมีคนจองทริปเข้ามา จึงจะมีรายการขึ้นมาแสดง ในช่อง $ (Status) จะแสดงหมายเลข 1
 2. เมื่อนักท่องเที่ยว แจ้งโอนเงินผ่านระบบของเว็บ ช่อง $ จะแสดงหมายเลข 2
 3. คนจัดทริป ควรตรวจสอบการโอนเงิน ปกติระบบ PromptPay จะแจ้งการโอนเงินเข้ามาที่มือถือตามที่ระบุ
 4. เมื่อได้รับการโอนเงินแล้ว ผู้จัดทริป ต้องเข้ามาปรับสถานะ (Status) เป็น paid แล้วกดปุ่ม Save ในช่อง $ (Status) จะแสดงหมายเลข 3

 5. สนับสนุนเว็บไซต์ โอนเงินเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ได้ในจำนวนที่ต้องการ ไปยัง บัญชี PromptPay หมายเลข 0814301170 ชื่อบัญชี นิพนธ์ เพิ่มพูลบุญ

 6. ทางเว็บไซต์จะปรับ Status เป็น Charged ในช่อง $ (Status) จะแสดงหมายเลข 4 ถือว่า รายงานส่วนนี้สิ้นสุด

ติดตามเราได้ที่
     
MyCityWoW เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งในเครือ tataya.com
มาร่วมเป็นคนจัดทริปชุมชนกัน
About Us
Hotline : 081-430-1170
LINE ID : 0814301170